www.iaw.nl

internetadressenwijzer

Wordt uw website gevonden? Hier uw website?

Link aanmelden / website toevoegen

Plaats gratis uw website bij de links op deze wijzer.
Uw website dient wel branchegerelateerd te zijn. Klik hier.

Beste Links

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft tot taak het verzamelen, bewerken en publiceren van statistieken ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (offici?le) statistieken is het CBS ook belast met...   Website

Kennisbasis Statistiek Kennisbasis Statistiek
Basiskennis van Statistiek. U vindt hier een inleidende cursus in de statistiek   Website

Meer Links

Beleidsonderzoek Startpagina Beleidsonderzoek Startpagina
Startpagina met alle relevante links op het gebied van beleidsonderzoek: landelijke databanken, onderzoek en statistiek bij gemeenten, activiteitenkalender, opleidingen, boeken, onderzoeksbureaus...
http://beleidsonderzoek.startpagina.nl

Vereniging voor Beleidsonderzoek Vereniging voor Beleidsonderzoek
De site beleidsonderzoek.nl geeft een overzicht van belangrijke beleidsonderzoeken in Nederland, van het vak en de professie van beleidsonderzoek en van de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO), waarin...
http://www.beleidsonderzoek.nl/

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
COELO is een onafhankelijk onderzoeksinstituut verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Ons onderzoek richt zich op onderwerpen die verband houden met...
http://www.coelo.nl/

Sociaal en Cultureel Planbureau Sociaal en Cultureel Planbureau
Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een wetenschappelijk instituut dat zelfstandig onderzoek doet. Op basis van dit onderzoek brengt het, gevraagd en ongevraagd, adviezen uit aan de regering, de Eerste...
http://www.scp.nl/

Centraal Plan Bureau Centraal Plan Bureau
Het Centraal Planbureau is in 1945 opgericht met de latere Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen als eerste directeur. Hoewel de naam van het bureau dit wel suggereert, doet het CPB niet aan (economische) planning...
http://www.cpb.nl/

MarktOnderzoekAssociatie MarktOnderzoekAssociatie
De MarktOnderzoekAssociatie (MOA) wil als vereniging een aanspreekpunt zijn voor alles en iedereen die met markt- en beleidsonderzoek te maken heeft. Daarom heeft de MOA als doel de kwaliteit van markt- en beleidsonderzoek...
http://www.marktonderzoekassociatie.nl/

Kenniscentrum Grote Steden Kenniscentrum Grote Steden
Het Kenniscentrum Grote Steden voorziet steden en departementen van praktische en wetenschappelijke kennis over stedelijke vraagstukken. Het bevordert de uitwisseling van kennis en ervaring over grotestedenbeleid...
http://www.hetkenniscentrum.nl/

Vereniging voor Statistiek en Onderzoek Vereniging voor Statistiek en Onderzoek
De Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) behartigt de belangen van bureaus die zich bezig houden met lokaal en regionaal onderzoek. Deze bureaus zijn van oorsprong verbonden aan gemeenten, gewesten...
http://www.vsonet.nl/

Onderzoek & Statistiek Amsterdam Onderzoek & Statistiek Amsterdam
O+S, de Dienst Onderzoek en Statistiek, opgericht in 1894, is h?t onderzoeksbureau van de gemeente Amsterdam. O+S levert door middel van onderzoek informatie die behulpzaam is bij het ontwikkelen en evalueren...
http://www.os.amsterdam.nl/